Počkejte prosím chvíli...
stdClass Object
(
  [nazev] => Ústav matematiky
  [adresa_url] => 
  [api_hash] => 
  [seo_desc] => 
  [jazyk] => 
  [jednojazycny] => 
  [barva] => modra
  [indexace] => 1
  [obrazek] => 
  [ga_force] => 
  [cookie_force] => 
  [secureredirect] => 1
  [google_verification] => UOa3DCAUaJJ2C3MuUhI9eR1T9ZNzenZfHPQN4wupOE8
  [ga_account] => UA-10822215-6
  [ga_domain] => 
  [ga4_account] => G-VKDBFLKL51
  [gtm_id] => 
  [gt_code] => 
  [kontrola_pred] => 
  [omezeni] => 
  [pozadi1] => 
  [pozadi2] => 
  [pozadi3] => 
  [pozadi4] => 
  [pozadi5] => 
  [robots] => 
  [htmlheaders] => 
  [newurl_domain] => 'um.vscht.cz'
  [newurl_jazyk] => 'cs'
  [newurl_akce] => '[cs]'
  [newurl_iduzel] => 
  [newurl_path] => 8548/43892/43893
  [newurl_path_link] => Odkaz na newurlCMS
  [iduzel] => 43893
  [platne_od] => 31.10.2023 17:15:00
  [zmeneno_cas] => 31.10.2023 17:15:24.498563
  [zmeneno_uzivatel_jmeno] => Jan Kříž
  [canonical_url] => 
  [idvazba] => 48132
  [cms_time] => 1721403194
  [skupina_www] => Array
    (
    )

  [slovnik] => stdClass Object
    (
      [preloader] => Počkejte prosím chvíli... 
      [logo_href] => /
      [logo] =>  
      [logo_mobile_href] => /
      [logo_mobile] => 

um.vscht.cz

[google_search] => 001523547858480163194:u-cbn29rzve [social_fb_odkaz] => [social_tw_odkaz] => [social_yt_odkaz] => [intranet_odkaz] => [intranet_text] => [mobile_over_nadpis_menu] => Menu [mobile_over_nadpis_search] => Hledání [mobile_over_nadpis_jazyky] => Jazyky [mobile_over_nadpis_login] => Přihlášení [menu_home] => Domovská stránka [aktualizovano] => Aktualizováno [autor] => Autor [paticka_mapa_odkaz] => [paticka_budova_a_nadpis] => BUDOVA A [paticka_budova_a_popis] => Rektorát, oddělení komunikace, pedagogické oddělení, děkanát FCHT, centrum informačních služeb [paticka_budova_b_nadpis] => BUDOVA B [paticka_budova_b_popis] => Věda a výzkum, děkanát FTOP, děkanát FPBT, děkanát FCHI, výpočetní centrum, zahraniční oddělení, kvestor [paticka_budova_c_nadpis] => BUDOVA C [paticka_budova_c_popis] => Dětský koutek Zkumavka, praktický lékař, katedra ekonomiky a managementu, ústav matematiky [paticka_budova_1_nadpis] => NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA [paticka_budova_1_popis] => [paticka_budova_2_nadpis] => STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON [paticka_budova_2_popis] => [paticka_adresa] => VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
[paticka_odkaz_mail] => mailto:hakoval@vscht.cz [zobraz_desktop_verzi] => zobrazit plnou verzi [drobecky] => [den_kratky_5] => [archiv_novinek] => [novinky_servis_archiv_rok] => [novinky_kategorie_1] => [novinky_kategorie_2] => [novinky_kategorie_3] => [novinky_kategorie_4] => [novinky_kategorie_5] => [novinky_archiv_url] => [novinky_servis_nadpis] => [novinky_dalsi] => zobrazit další novinky [more_info] => [den_kratky_6] => [den_kratky_2] => [den_kratky_1] => [den_kratky_4] => [den_kratky_3] => [zobraz_mobilni_verzi] => [social_in_odkaz] => [den_kratky_0] => [nepodporovany_prohlizec] => [hledani_nadpis] => hledání [hledani_nenalezeno] => Nenalezeno... [hledani_vyhledat_google] => vyhledat pomocí Google [social_li_odkaz] => ) [poduzel] => stdClass Object ( [43895] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [43898] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 43898 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [43900] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 43900 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [43899] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 43899 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) ) [iduzel] => 43895 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [43896] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [43897] => stdClass Object ( [nazev] => Úvodní stránka [seo_title] => Úvodní stránka [seo_desc] => [autor] => um [autor_email] => [perex] => [ikona] => kalkulacka [obrazek] => [ogobrazek] => [pozadi] => [obsah] => [urlnadstranka] => [iduzel] => 43897 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /home [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_novinky [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [44222] => stdClass Object ( [nazev] => O nás [seo_title] => O nás [seo_desc] => [autor] => um [autor_email] => [perex] =>

Ústav matematiky je už od počátku VŠCHT Praha její nedílnou součástí. Zajišťuje výuku matematických předmětů pro studenty všech oborů a fakult.

[ikona] => kniha-zavrena [obrazek] => 0001~~y05MyczLrgQA.jpg [obsah] =>

Historie

Dnešnı́ Ústav matematiky Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze vznikl historicky z Ústavu matematiky Vysoké školy chemicko-technologického inženýrstvı́, jedné z fakult Českého vysokého učenı́ technického (ČVUT) v Praze (1945 – 1952). Po založenı́ samostatné VŠCHT (1. 9. 1952) se změnil na Katedru matematiky (1952 – 1991) a v roce 1991 opět na Ústav matematiky (1991 – dodnes).


V prvnı́ch poválečných letech (1945 – 1949) přednášel matematiku na Vysoké škole chemicko-technologického inženýrstvı́ soukromý docent Dr. Miloslav Hampl, který měl přednášky i na jiných fakultách ČVUT. U docenta Hampla začal v roce 1946 působit jako asistent RNDr. Jan Bı́lek, který stál od roku 1949 v čele ústavu matematiky a stal se prvnı́m vedoucı́m pozdějšı́ Katedry matematiky VŠCHT v roce 1952. Katedra matematiky byla v letech 1952 - 1960 začleněna na Fakultu organické technologie (FOT) a v roce 1960 převedena na nově vytvořenou Fakultu automatizace a ekonomiky chemické výroby (FAE). Tato fakulta byla v roce 1969 přejmenována na Fakultu chemicko-inženýrskou (FCHI), v jejı́mž rámci působı́ Ústav matematiky dodnes.


V padesátých letech měla tehdejšı́ katedra jinou strukturu než dnes. V letech 1953 – 1955 nesla název Katedra matematiky, deskriptivnı́ geometrie a technického kreslenı́ a měla dvě oddělenı́: oddělenı́ vyššı́ matematiky (vedoucı́ doc. RNDr. Jan Bı́lek) a oddělenı́ deskriptivnı́ geometrie a technického kreslenı́ (vedoucı́ Ing. František Kadeřávek). V letech 1955 – 1958 nesla název Katedra matematiky a fyziky a měla následujı́cı́ strukturu. Ve školnı́m roce 1955/56 se skládala ze třı́ oddělenı́: oddělenı́ matematiky (vedoucı́ doc. RNDr. Jan Bı́lek), oddělenı́ fyziky (vedoucı́ Doc. Dr. Josef Faus) a oddělenı́ technického kreslenı́ a chemického strojnictvı́ (vedoucı́ Ing. František Kadeřávek). Od školnı́ho roku 1956/57 bylo oddělenı́ technického kreslenı́ a chemického strojnictvı́ převedeno na katedru tepelné techniky a strojnictvı́ tehdejšı́ fakulty  chemické technologie paliv a naše katedra měla v letech 1956 – 1958 dvě oddělenı́: matematiky (vedoucı́ doc. RNDr. Jan Bı́lek) a fyziky (vedoucı́ doc. Dr. Josef Faus). V celém tomto obdobı́ byl vedoucı́m katedry docent RNDr. Jan Bı́lek (od roku 1959 profesor), který tuto funkci vykonával až do své smrti v roce 1972. Od školnı́ho roku 1958/59 dodnes je katedra (ústav) monotematická a věnuje se výuce matematických disciplı́n.

Současnost

Ústav matematiky zajišťuje výuku základních předmětů Matematika I a II (Matematika A a B pro obor CHEMIE) a pokročilých předmětů z oblasti numerické matematiky, diferenciálních rovnic, statistiky apod. Každoročně vypisuje témata bakalářských i diplomových prací. 

Na ústavu působí tři základní výzkumné skupiny zabývající se dynamickými systémy, diskrétní matematikou a pravděpodobností a stochastickou analýzou. Výsledky jsou pravidelně prezentovány na semináři Ústavu matematiky. Členové ústavu spolupracují na výzkumu s kolegy z dalších českých ale i zahraničních univerzit. Kromě toho se podílejí na projektech OPVVV se zaměřením na informační technologie a zlepšování úspěšnosti studentů, na akcích Jednoty českých matematiků a fyziků a mnoha dalších. 

[urlnadstranka] => [iduzel] => 44222 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /onas [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_ikona [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [44042] => stdClass Object ( [nazev] => Studium [seo_title] => Studium [seo_desc] => [autor] => um [autor_email] => [obsah] => [urlnadstranka] => [ogobrazek] => [pozadi] => [iduzel] => 44042 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /studium [sablona] => stdClass Object ( [class] => boxy [html] => [css] => [js] => $(function() { setInterval(function () { $('*[data-countdown]').each(function() { CountDownIt('#'+$(this).attr("id")); }); },1000); setInterval(function () { $('.homebox_slider:not(.stop)').each(function () { slide($(this),true); }); },5000); }); function CountDownIt(selector) { var el=$(selector);foo = new Date; var unixtime = el.attr('data-countdown')*1-parseInt(foo.getTime() / 1000); if(unixtime<0) unixtime=0; var dnu = 1*parseInt(unixtime / (3600*24)); unixtime=unixtime-(dnu*(3600*24)); var hodin = 1*parseInt(unixtime / (3600)); unixtime=unixtime-(hodin*(3600)); var minut = 1*parseInt(unixtime / (60)); unixtime=unixtime-(minut*(60)); if(unixtime<10) {unixtime='0'+unixtime;} if(dnu<10) {unixtime='0'+dnu;} if(hodin<10) {unixtime='0'+hodin;} if(minut<10) {unixtime='0'+minut;} el.html(dnu+':'+hodin+':'+minut+':'+unixtime); } function slide(el,vlevo) { if(el.length<1) return false; var leva=el.find('.content').position().left; var sirka=el.width(); var pocet=el.find('.content .homebox').length-1; var cislo=leva/sirka*-1; if(vlevo) { if(cislo+1>pocet) cislo=0; else cislo++; } else { if(cislo==0) cislo=pocet-1; else cislo--; } el.find('.content').animate({'left':-1*cislo*sirka}); el.find('.slider_puntiky a').removeClass('selected'); el.find('.slider_puntiky a.puntik'+cislo).addClass('selected'); return false; } function slideTo(el,cislo) { if(el.length<1) return false; var sirka=el.width(); var pocet=el.find('.content .homebox').length-1; if(cislo<0 || cislo>pocet) return false; el.find('.content').animate({'left':-1*cislo*sirka}); el.find('.slider_puntiky a').removeClass('selected'); el.find('.slider_puntiky a.puntik'+cislo).addClass('selected'); return false; } [autonomni] => 1 ) ) [44043] => stdClass Object ( [nazev] => Vědecko-výzkumná činnost [seo_title] => Výzkum [seo_desc] => [autor] => um [autor_email] => [obsah] => [urlnadstranka] => [ogobrazek] => [pozadi] => [iduzel] => 44043 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /vyzkum [sablona] => stdClass Object ( [class] => boxy [html] => [css] => [js] => $(function() { setInterval(function () { $('*[data-countdown]').each(function() { CountDownIt('#'+$(this).attr("id")); }); },1000); setInterval(function () { $('.homebox_slider:not(.stop)').each(function () { slide($(this),true); }); },5000); }); function CountDownIt(selector) { var el=$(selector);foo = new Date; var unixtime = el.attr('data-countdown')*1-parseInt(foo.getTime() / 1000); if(unixtime<0) unixtime=0; var dnu = 1*parseInt(unixtime / (3600*24)); unixtime=unixtime-(dnu*(3600*24)); var hodin = 1*parseInt(unixtime / (3600)); unixtime=unixtime-(hodin*(3600)); var minut = 1*parseInt(unixtime / (60)); unixtime=unixtime-(minut*(60)); if(unixtime<10) {unixtime='0'+unixtime;} if(dnu<10) {unixtime='0'+dnu;} if(hodin<10) {unixtime='0'+hodin;} if(minut<10) {unixtime='0'+minut;} el.html(dnu+':'+hodin+':'+minut+':'+unixtime); } function slide(el,vlevo) { if(el.length<1) return false; var leva=el.find('.content').position().left; var sirka=el.width(); var pocet=el.find('.content .homebox').length-1; var cislo=leva/sirka*-1; if(vlevo) { if(cislo+1>pocet) cislo=0; else cislo++; } else { if(cislo==0) cislo=pocet-1; else cislo--; } el.find('.content').animate({'left':-1*cislo*sirka}); el.find('.slider_puntiky a').removeClass('selected'); el.find('.slider_puntiky a.puntik'+cislo).addClass('selected'); return false; } function slideTo(el,cislo) { if(el.length<1) return false; var sirka=el.width(); var pocet=el.find('.content .homebox').length-1; if(cislo<0 || cislo>pocet) return false; el.find('.content').animate({'left':-1*cislo*sirka}); el.find('.slider_puntiky a').removeClass('selected'); el.find('.slider_puntiky a.puntik'+cislo).addClass('selected'); return false; } [autonomni] => 1 ) ) [44200] => stdClass Object ( [nazev] => Semináře [seo_title] => Semináře [seo_desc] => [autor] => um [autor_email] => [obsah] => [urlnadstranka] => [iduzel] => 44200 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /seminare [sablona] => stdClass Object ( [class] => boxy [html] => [css] => [js] => $(function() { setInterval(function () { $('*[data-countdown]').each(function() { CountDownIt('#'+$(this).attr("id")); }); },1000); setInterval(function () { $('.homebox_slider:not(.stop)').each(function () { slide($(this),true); }); },5000); }); function CountDownIt(selector) { var el=$(selector);foo = new Date; var unixtime = el.attr('data-countdown')*1-parseInt(foo.getTime() / 1000); if(unixtime<0) unixtime=0; var dnu = 1*parseInt(unixtime / (3600*24)); unixtime=unixtime-(dnu*(3600*24)); var hodin = 1*parseInt(unixtime / (3600)); unixtime=unixtime-(hodin*(3600)); var minut = 1*parseInt(unixtime / (60)); unixtime=unixtime-(minut*(60)); if(unixtime<10) {unixtime='0'+unixtime;} if(dnu<10) {unixtime='0'+dnu;} if(hodin<10) {unixtime='0'+hodin;} if(minut<10) {unixtime='0'+minut;} el.html(dnu+':'+hodin+':'+minut+':'+unixtime); } function slide(el,vlevo) { if(el.length<1) return false; var leva=el.find('.content').position().left; var sirka=el.width(); var pocet=el.find('.content .homebox').length-1; var cislo=leva/sirka*-1; if(vlevo) { if(cislo+1>pocet) cislo=0; else cislo++; } else { if(cislo==0) cislo=pocet-1; else cislo--; } el.find('.content').animate({'left':-1*cislo*sirka}); el.find('.slider_puntiky a').removeClass('selected'); el.find('.slider_puntiky a.puntik'+cislo).addClass('selected'); return false; } function slideTo(el,cislo) { if(el.length<1) return false; var sirka=el.width(); var pocet=el.find('.content .homebox').length-1; if(cislo<0 || cislo>pocet) return false; el.find('.content').animate({'left':-1*cislo*sirka}); el.find('.slider_puntiky a').removeClass('selected'); el.find('.slider_puntiky a.puntik'+cislo).addClass('selected'); return false; } [autonomni] => 1 ) ) [44041] => stdClass Object ( [nazev] => Lidé [seo_title] => Lidé [seo_desc] => [autor] => um [autor_email] => [obsah] => [urlnadstranka] => [iduzel] => 44041 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /lide [sablona] => stdClass Object ( [class] => boxy [html] => [css] => [js] => $(function() { setInterval(function () { $('*[data-countdown]').each(function() { CountDownIt('#'+$(this).attr("id")); }); },1000); setInterval(function () { $('.homebox_slider:not(.stop)').each(function () { slide($(this),true); }); },5000); }); function CountDownIt(selector) { var el=$(selector);foo = new Date; var unixtime = el.attr('data-countdown')*1-parseInt(foo.getTime() / 1000); if(unixtime<0) unixtime=0; var dnu = 1*parseInt(unixtime / (3600*24)); unixtime=unixtime-(dnu*(3600*24)); var hodin = 1*parseInt(unixtime / (3600)); unixtime=unixtime-(hodin*(3600)); var minut = 1*parseInt(unixtime / (60)); unixtime=unixtime-(minut*(60)); if(unixtime<10) {unixtime='0'+unixtime;} if(dnu<10) {unixtime='0'+dnu;} if(hodin<10) {unixtime='0'+hodin;} if(minut<10) {unixtime='0'+minut;} el.html(dnu+':'+hodin+':'+minut+':'+unixtime); } function slide(el,vlevo) { if(el.length<1) return false; var leva=el.find('.content').position().left; var sirka=el.width(); var pocet=el.find('.content .homebox').length-1; var cislo=leva/sirka*-1; if(vlevo) { if(cislo+1>pocet) cislo=0; else cislo++; } else { if(cislo==0) cislo=pocet-1; else cislo--; } el.find('.content').animate({'left':-1*cislo*sirka}); el.find('.slider_puntiky a').removeClass('selected'); el.find('.slider_puntiky a.puntik'+cislo).addClass('selected'); return false; } function slideTo(el,cislo) { if(el.length<1) return false; var sirka=el.width(); var pocet=el.find('.content .homebox').length-1; if(cislo<0 || cislo>pocet) return false; el.find('.content').animate({'left':-1*cislo*sirka}); el.find('.slider_puntiky a').removeClass('selected'); el.find('.slider_puntiky a.puntik'+cislo).addClass('selected'); return false; } [autonomni] => 1 ) ) [44050] => stdClass Object ( [nazev] => Kontakt [seo_title] => Kontakt [seo_desc] => [autor] => um [autor_email] => [perex] => [ikona] => telefon-zvoni [obrazek] => [obsah] =>

Pověřený vedením ústavu

Doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.
22044 4172
Jan.Mares@vscht.cz
d A334A

 

Tajemník ústavu

RNDr. Lucie Borská, Ph.D.
22044 5035
Lucie.Borska@vscht.cz
d C208

Knihovna

Mgr. Jana Šnupárková, Ph.D.
22044 5032
Jana.Snuparkova@vscht.cz
C202

Sekretariát, hospodář

Ing. Pavlína Hanková
22044 3096
Pavlina.Hankova@vscht.cz
C207

Adresa

VŠCHT budova C
Studentská 6
166 28, Praha 6 Dejvice

Poštovní adresa

Ústav matematiky
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5
166 28, Praha 6 Dejvice

[urlnadstranka] => [iduzel] => 44050 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /kontakt [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_ikona [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [48528] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 48528 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) ) [iduzel] => 43896 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [519] => stdClass Object ( [nadpis] => [data] => [poduzel] => stdClass Object ( [61411] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis [urlwildcard] => cis-path [iduzel] => 61411 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /sis [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) ) [iduzel] => 519 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) ) [sablona] => stdClass Object ( [class] => web [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) [api_suffix] => )

DATA


stdClass Object
(
  [nazev] => Úvodní stránka
  [seo_title] => Úvodní stránka
  [seo_desc] => 
  [autor] => um
  [autor_email] => 
  [perex] => 
  [ikona] => kalkulacka
  [obrazek] => 
  [ogobrazek] => 
  [pozadi] => 
  [obsah] => 
  [submenuno] => 
  [urlnadstranka] => 
  [newurl_domain] => 'um.vscht.cz'
  [newurl_jazyk] => 'cs'
  [newurl_akce] => '/home'
  [newurl_iduzel] => 43897
  [newurl_path] => 8548/43892/43893/43896/43897
  [newurl_path_link] => Odkaz na newurlCMS
  [iduzel] => 43897
  [platne_od] => 06.03.2023 20:39:00
  [zmeneno_cas] => 06.03.2023 20:39:22.50508
  [zmeneno_uzivatel_jmeno] => Lenka Cúthová
  [canonical_url] => 
  [idvazba] => 48138
  [cms_time] => 1721403954
  [skupina_www] => Array
    (
    )

  [slovnik] => Array
    (
    )

  [poduzel] => stdClass Object
    (
      [44219] => stdClass Object
        (
          [nazev] => Užitečné odkazy
          [barva_pozadi] => cervena
          [uslideru] => false
          [text] => 
          [poduzel] => Array
            (
            )

          [iduzel] => 44219
          [canonical_url] => 
          [skupina_www] => Array
            (
            )

          [url] => 
          [sablona] => stdClass Object
            (
              [class] => infobox
              [html] => 
              [css] => 
              [js] => 
              [autonomni] => 0
            )

        )

      [50629] => stdClass Object
        (
          [nazev] => Doporučení uchazečům o studium na VŠCHT Praha
          [barva_pozadi] => cervena
          [uslideru] => false
          [text] => 

Uchazečům o studium na VŠCHT Praha doporučujeme absolvovat zkoušku Matematika +.

Jako přípravu na matematické předměty doporučujeme e-learningový kurz Připrav se - Matematika.

[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 50629 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => infobox [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [44523] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [44524] => stdClass Object ( [nadpis] => [popis] => [platne_od] => [platne_do] => [odkaz] => [text_odkazu] => [obrazek_pozadi] => 0001~~S60oSS3KTC0yMgEA.jpg [barva_textu] => [iduzel] => 44524 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => slider [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) ) [iduzel] => 44523 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => slider [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [44328] => stdClass Object ( [nazev] => Správce webu [barva_pozadi] => zelena [uslideru] => false [text] =>

Pokud máte dotazy nebo návrhy, kontaktujte správce webu.

[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 44328 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => infobox [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [44053] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [69603] => stdClass Object ( [nazev] => Nový web Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky [datum] => 06.03.2023 [priorita] => [platne_od] => 01.03.2023 [platne_do] => [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => sipka [obsah] => [odkaz] => [detail] =>

Dne 1. ledna 2023 vznikl spojením Ústavu matematiky a Ústavu počítačové a řídicí techniky nový Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky. Na tomto webu můžete zatím ještě nalézt informace k matematicky orientovaným předmětům. Nový web sloučeného ústavu je dostupný na adrese umik.vscht.cz .

[autor] => [iduzel] => 69603 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [60798] => stdClass Object ( [nazev] => Výběrový seminář k Matematice A [datum] => 10.09.2022 [priorita] => [platne_od] => 10.09.2022 [platne_do] => [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => kniha [obsah] => [odkaz] => [detail] =>

Studenti prvního ročníku si mohou zapsat předmět  Výběrový seminář k Matematice A. Ten bude probíhat každé úterý od 16:00 v posluchárně C12. První hodina proběhne ve druhém týdnu semestru. Nejedná se o opakování či doučování látky předmětu Matematika A, ale o její prohloubení a doplnění. 

Na případné zájemce se těší dr. Axmann.

[autor] => [iduzel] => 60798 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [63610] => stdClass Object ( [nazev] => Nová výzkumná skupina na Ústavu matematiky [datum] => 06.03.2022 [priorita] => [platne_od] => 06.03.2022 [platne_do] => [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => mikroskop [obsah] => Máme novou výzkumnou skupinu zaměřenou na modelování a simulaci molekulárních systémů. [odkaz] => /vyzkum/molekularnimodelovani [detail] => [autor] => [iduzel] => 63610 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [61651] => stdClass Object ( [nazev] => Zápočtový test nanečisto [datum] => 14.11.2021 [priorita] => [platne_od] => 14.11.2021 [platne_do] => 05.12.2021 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => tuzka [obsah] => [odkaz] => [detail] =>

V pátek 26.11. bude v e-learningu předmětů Matematika A a Matematika B zveřejněno zadání testu nanečisto. Takovýto test byl dříve povinný a jeho výsledek ovlivňoval získání zápočtu. Vyzkoušejte si, jak na tom jste se svými znalostmi. O týden později naleznete v e-learningu detailní řešení.

[autor] => [iduzel] => 61651 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [63350] => stdClass Object ( [nazev] => Podmínky získání zápočtů z Matematiky A, B [datum] => 12.02.2022 [priorita] => [platne_od] => 12.02.2022 [platne_do] => 30.06.2022 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => tuzka [obsah] => [odkaz] => [detail] =>

Zápočet z Matematiky A, resp. B v akademickém roce 2021/22 získá student, který v průběhu semestru získá alespoň 50 bodů za aktivní účast na cvičeních. Konkrétně lze body získat třemi možnými způsoby.

  1. Za aktivní účast na jednom cvičení se uděluje 1 bod v MA / 2 body v MB.
  2. V průběhu semestru se budou psát na cvičeních 3 předem ohlášené zápočtové testíky – z každého lze získat maximálně 20 bodů.
  3. Cvičící může udělit další bonusové body za aktivitu na cvičeních, pro každého studenta však nejvýše 5 bodů.

Zápočty získané v ZS se v LS neuznávají. Studenti, kteří předmět opakují, musí znovu splnit podmínky pro udělení zápočtu.

[autor] => [iduzel] => 63350 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [63349] => stdClass Object ( [nazev] => Výběrový seminář k Matematice B [datum] => 12.02.2022 [priorita] => [platne_od] => 12.02.2022 [platne_do] => [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => kniha [obsah] => [odkaz] => [detail] =>

Studenti prvního ročníku si mohou zapsat předmět Výběrový seminář k Matematice B. Ten bude probíhat každé pondělí od 13:00. První hodina proběhne ve druhém týdnu semestru. Nejedná se o opakování či doučování látky předmětu Matematika B, ale o její prohloubení a doplnění. Na případné zájemce se těší dr. Axmann.

[autor] => [iduzel] => 63349 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [61227] => stdClass Object ( [nazev] => Zápočtový test nanečisto [datum] => 21.10.2021 [priorita] => [platne_od] => 21.10.2021 [platne_do] => 31.10.2021 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => tuzka [obsah] => Vyzkoušejte si svoje znalosti v testu nanečisto [odkaz] => [detail] =>

V pátek 22.10. bude v e-learningu zveřejněno zadání testu nanečisto. Takovýto test byl dříve povinný a jeho výsledek ovlivňoval získání zápočtu. Vyzkoušejte si, jak na tom jste se svými znalostmi. O týden později naleznete v e-learningu detailní řešení.

[autor] => [iduzel] => 61227 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [55721] => stdClass Object ( [nazev] => Aktuální informce o organizaci výuky v souvislosti s covid-19 [datum] => 13.09.2021 [priorita] => [platne_od] => 13.09.2021 [platne_do] => 30.6.2021 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => zarovka [obsah] => [odkaz] => https://www.vscht.cz/koronavirus [detail] => [autor] => [iduzel] => 55721 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [56844] => stdClass Object ( [nazev] => Otázky ke zkoušce z Aplikované statistiky [datum] => 30.11.2020 [priorita] => [platne_od] => 30.11.2020 [platne_do] => 30.6.2021 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => [obsah] => Nový seznam otázek ke zkoušce z Aplikované matematiky naleznete zde. [odkaz] => /files/uzel/0044065/0008~~y8svS42vys4vLc4GsfJLEquyKwE.pdf [detail] => [autor] => [iduzel] => 56844 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [54103] => stdClass Object ( [nazev] => Otázky ke zkoušce z Matematiky B [datum] => 26.04.2020 [priorita] => [platne_od] => 26.04.2020 [platne_do] => 30.6.2021 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => [obsah] => Aktualizovaný seznam otázek ke zkoušce z předmětu Matematika B [odkaz] => https://um.vscht.cz/files/uzel/0044065/0007~~8y85vLAqu1IhO1WhKju_9OjC5FQFXycA.pdf?redirected [detail] => [autor] => [iduzel] => 54103 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [53679] => stdClass Object ( [nazev] => Změna podmínek pro získání zápočtu [datum] => 30.03.2020 [priorita] => [platne_od] => 30.03.2020 [platne_do] => 30.06.2021 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => kniha [obsah] => Vzhledem k současné situaci dochází k úpravě podmínek získání zápočtu z předmětů Matematika A, Matematika B a Matematika II pro tento semestr. [odkaz] => [detail] =>

Zápočet udělí cvičící na základě vypracovaných, řádně a včas odevzdaných domácích úkolů v průběhu semestru. Ohledně způsobu zadávání, resp. způsobu a termínu odevzdávání domácích úkolů Vás bude informovat emailem přímo Váš cvičící. V zimním semestru 2020/2021 nebudou zápočty uznávány.

[autor] => [iduzel] => 53679 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [53066] => stdClass Object ( [nazev] => Pokyny k samostudiu předmětů Matematika A a Matematika B [datum] => 11.03.2020 [priorita] => [platne_od] => 11.03.2020 [platne_do] => 30.06.2021 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => kniha [obsah] => [odkaz] => [detail] =>
V souladu s výnosem rektora až do odvolání nebude probíhat kontaktní výuka. Výuka předmětů Matematika A a Matematika B bude probíhat formou samostudia. K samostudiu můžete kromě skript a sbírek příkladů využít materiály z e-learningových kurzů. Kurz Matematika B se pokusíme v nadcházejících dnech doplnit o videa přednášek, příp. další materiály.
Plánovaný termín prvního průběžného testu se blíží, a vy byste měli být připraveni na jeho absolvování. O případných změnách termínu či obsahu látky testu budete včas informováni na základě aktuální situace.
V případě, že máte nárok na uznání zápočtu, ale ještě jste si jej nenechali zapsat do indexu, nezoufejte. V případě, že bude současná situace přetrvávat, termín uznávání bude prodloužen.
Sledujte emailové schránky, web, příp. fb skupinu pro aktualizované informace.
Chovejte se prosím zodpovědně ke svému zdraví i ke svému studiu.
[autor] => [iduzel] => 53066 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [52575] => stdClass Object ( [nazev] => Uznávání zápočtu ze zimního semestru [datum] => 02.03.2020 [priorita] => [platne_od] => 17.02.2020 [platne_do] => 30.04.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => tuzka [youtube] => [obsah] => [odkaz] => [detail] =>

UZNÁVÁNÍ ZÁPOČTU – LS 2019/2020

V letním semestru 2019/2020 uznáváme zápočet ze zimního semestru 2019/2020 z MA a MII v období od 2.3.2020 do 1.4.2020 v případě, že

 1. student pokračuje ve studiu,
 2. student má zápočet ze zimního semestru 2019/2020 zapsaný v indexu,
 3. student má znovu zapsaný předmět na LS (včetně přednášky a cvičení v rozvrhu).

Zápočet uznaný z letního semestru 2018/2019 do zimního semestru 2019/2020 nelze znovu uznat. Zápočet může uznat vyučující, který zápočet udělil (uznávání zápočtů v žádném případě neprobíhá „automaticky“ v SISu – vždy kontaktujte svého vyučujícího). Za Irenu Šindelářovou, Karla Maříka a docenta Turzíka zápočet uzná Lucie Borská.


RNDr. Jana Maxová, Ph.D.

garant předmětu MA

[autor] => [iduzel] => 52575 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [52577] => stdClass Object ( [nazev] => Státní svátky, velikonoce a s nimi spojené úpravy rozvrhu [datum] => 17.02.2020 [priorita] => [platne_od] => 17.02.2020 [platne_do] => 30.6.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => kalendar [youtube] => [obsah] => [odkaz] => [detail] =>

V letním semestru 2019/2020 dochází k následujícím úpravám v rozvrhu:

 • odpadá pátek 10.4. ( Velký pátek) 
 • odpadá pondělí 13.4. ( Velikonoční pondělí)
 • ve čtvrtek 30.4. bude probíhat výuka dle pátečního rozvrhu (náhrada za 1.5.)
 • odpadá pátek 8.5. (Den osvobození)

[autor] => [iduzel] => 52577 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [52576] => stdClass Object ( [nazev] => Termíny prvního průběžného testu [datum] => 17.02.2020 [priorita] => [platne_od] => 17.02.2020 [platne_do] => 31.3.2020 [kategorie] => 2 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => kniha [youtube] => [obsah] => [odkaz] => [detail] =>

Termíny prvního průběžného testu jsou následující:

 • Matematika A: 20.3.
 • Matematika B (II): 27.3.
[autor] => [iduzel] => 52576 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [50432] => stdClass Object ( [nazev] => Témata bakalářských prací [datum] => 10.11.2019 [priorita] => [platne_od] => 10.11.2019 [platne_do] => [kategorie] => 5 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => promoce [youtube] => [obsah] => [odkaz] => /files/uzel/0050432/0001~~c0qOLyhKTE4FAA.pdf [detail] => [autor] => [iduzel] => 50432 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [50433] => stdClass Object ( [nazev] => Termíny druhého průběžného testu [datum] => 29.11.2019 [priorita] => [platne_od] => 10.11.2019 [platne_do] => 10.12.2019 [kategorie] => 2 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => kniha [youtube] => [obsah] => [odkaz] => [detail] =>

Termíny druhého průběžného testu jsou následující:

Matematika A: 29. 11. 
Matematika B: 6. 12.

[autor] => [iduzel] => 50433 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [50609] => stdClass Object ( [nazev] => Úspěchy studentů Ústavu matematiky na Studentské vědecké konferenci [datum] => 26.11.2019 [priorita] => [platne_od] => 26.11.2019 [platne_do] => 17.2.2020 [kategorie] => 5 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => hvezda [youtube] => [obsah] => Ústav matematiky sice vlastní SVK nepořádá, ale jeho studenti se aktivně účastní soutěží vyhlášených jinými ústavy. [odkaz] => [detail] =>

Účast studentů Ústavu matematiky na SVK 2019

 • Bc. Lukáš Mrazík (vedoucí práce Pavel Kříž), "Modelování transportu plynů grafénoxidovou membránou pomocí parciálních diferenciálních rovnic", sekce Modelování a analýza obrazů (445), 3. místo
 • Bc. Martin Šourek (Martin Isoz), "Pore-scale model development for catalytic material washcoating in a filter wall", sekce Chemical Engineering II (409), 1. místo
 • Tomáš Jíra (Markéta Zikmundová), "Metropolisův-Hastingsův algoritmus pro analýzu obrázku z elektronového mikroskopu", sekce Řízení a zpracování dat (445),
 • Lucie Kubíčková (Martin Isoz), "Development of a reliable CFD framework for study and optimization of an ejector", sekce Chemické inženýrství I (409)
 • Aneta Mauri (Drahoslava Janovská), "Jednodimenzionální populační dynamika", sekce Chemické inženýrství I (409)
 • Tomáš Hlavatý (Martin Isoz, "Developing a reliable macro-scale CFD model for multi-scale simulations of catalytic filters for automotive exhaust gas aftertreatment", sekce Chemické inženýrství I (409), 1. místo
[autor] => [iduzel] => 50609 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [50298] => stdClass Object ( [nazev] => Čestný doktorát a cena za výjimečný přínos pro Dr. Bohdana Hejnu [datum] => 04.11.2019 [priorita] => [platne_od] => 04.11.2019 [platne_do] => 17.2.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => hvezda [youtube] => [obsah] => [odkaz] => [detail] =>

Kolega Bohdan Hejna byl vyznamenám Německým Institute for Advanced Studies in System Studies and Cybernetics

Cena za výjimečný přínos

Čestný doktorát

[autor] => [iduzel] => 50298 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [50297] => stdClass Object ( [nazev] => Mezinárodní Masarykova konferenci pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky [datum] => 04.11.2019 [priorita] => [platne_od] => 04.11.2019 [platne_do] => 1.12.2019 [kategorie] => 5 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => projektor [youtube] => [obsah] => Přeposíláme pozvánku Mezinárodní Masarykovy konference 2019 [odkaz] => [detail] =>

Vážení PhD. studenti, vážení akademičtí pracovníci.

 

Aktuálně byl spuštěn příjem přihlášek na jubilejní Mezinárodní Masarykovu konferenci pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019, roč. X.

 

Příjem přihlášek: http://www.masarykovakonference.cz/prihlaseni

Uzávěrka přihlášek: do 9. 12. 2019

Termín: 16. - 18. 12. 2019

Vložné: Kč 1900 (EUR 79)

Instrukce pro formátování textu k publikování: http://www.masarykovakonference.cz/pravidla-prispevky

Vybrané texty budou nad rámec konferenčního sborníku publikovány journalu AD ALTA, ISSN 1804-7890 vedeném ve Web of Science (ESCI).

 

 

 

Rádi bychom Vás současně informovali o 22. ročníku soutěže o Cenu Wernera von Siemense 2019, která je zveřejněna v rámci Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019.

 

Nejlepší diplomové a disertační práce

Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů AV. Soutěžní kategorie reflektují aktuální potřeby ve společnosti a vědě. Kromě ocenění získávájí vítěžové také finační odměnu. Chcete se také stát držiteli prestižního ocenění?

Uzávěrka pro podání návrhů: do 15. 11. 2019

 

Pro bližší informace viz zde: http://www.masarykovakonference.cz/oceneni

Příjem přihlášek: https://new.siemens.com/cz/cs/spolecnost/o-nas/cena-siemens/soutezni-kategorie/studenti.html

Více: https://new.siemens.com/cz/cs/spolecnost/o-nas/cena-siemens.html

[autor] => [iduzel] => 50297 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [49917] => stdClass Object ( [nazev] => Přehled častých chyb [datum] => 18.10.2019 [priorita] => [platne_od] => 18.10.2019 [platne_do] => [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => zarovka [youtube] => [obsah] => Připravili jsme pro vás příklady častých chyb, které se objevují na cvičeních a písemkách, abyste se jim příště vyhnuli. [odkaz] => /files/uzel/0044065/0005~~c86oTKoEAA.pdf [detail] => [autor] => [iduzel] => 49917 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [49804] => stdClass Object ( [nazev] => Termíny prvního průběžného testu [datum] => 17.10.2019 [priorita] => [platne_od] => 17.10.2019 [platne_do] => 31.10.2019 [kategorie] => 2 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => kniha [youtube] => [obsah] => [odkaz] => [detail] =>

Termíny prvního průběžného testu jsou následující:

 • Matematika A: 25.10.
 • Matematika II: 1.11.
[autor] => [iduzel] => 49804 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [49524] => stdClass Object ( [nazev] => Uznávání zápočtu z letního semestru [datum] => 04.10.2019 [priorita] => [platne_od] => 04.10.2019 [platne_do] => 31.10.2019 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => tuzka [youtube] => [obsah] => [odkaz] => [detail] =>

UZNÁVÁNÍ ZÁPOČTU –ZS 2019/2020V zimním semestru 2019/2020 uznáváme zápočet z letního semestru 2018/2019 z MI a MII v období od 1.10.2019 do 1.11.2019 v případě, že

 1. student pokračuje ve studiu (netýká se studentů zapsaných znovu do 1. ročníku),
 2. student má zápočet z letního semestru 2018/2019 zapsaný v indexu,
 3. student má znovu zapsaný předmět na ZS (včetně přednášky a cvičení v rozvrhu).

Zápočet uznaný ze zimního semestru 2018/2019 do letního semestru 2018/2019 nelze znovu uznat. Zápočet může uznat vyučující, který zápočet udělil (uznávání zápočtů v žádném případě neprobíhá „automaticky“ v SISu – vždy kontaktujte svého vyučujícího).


prof. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.

garant předmětu MI, MII

[autor] => [iduzel] => 49524 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [49037] => stdClass Object ( [nazev] => Přehled volitelných předmětů [datum] => 07.09.2019 [priorita] => [platne_od] => 07.09.2019 [platne_do] => [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => kniha [youtube] => [obsah] => Bližší představení volitelných matematických předmětů [odkaz] => /files/uzel/0049037/0001~~C8vPySxJzclLVSgoSk3JTS2pBAA.pdf [detail] => [autor] => [iduzel] => 49037 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [49036] => stdClass Object ( [nazev] => Nový předmět - Výběrový seminář k Matematice A [datum] => 07.09.2019 [priorita] => [platne_od] => 07.09.2019 [platne_do] => 31.12.2019 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => kniha [youtube] => [obsah] => Pro zájemce o rozšíření znalostí matematiky nad rámce základních předmětů otevíráme nový předmět. [odkaz] => [detail] =>

Předmět Výběrový seminář k Matematice A (dr. Zikmundová) je určen studentům, kteří mají zájem o rozšíření znalostí matematiky. Je nástavbou k základnímu kurzu, ne opakováním jeho látky.

[autor] => [iduzel] => 49036 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [48503] => stdClass Object ( [nazev] => Prázdniny [datum] => 02.07.2019 [priorita] => [platne_od] => 02.07.2019 [platne_do] => 25.8.2019 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => slunecnik [youtube] => [obsah] => Ústav matematiky přeje všem studentům krásné prázdniny. Odpočiňte si a naberte síly do dalšího semestru! [odkaz] => [detail] => [autor] => [iduzel] => 48503 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [47874] => stdClass Object ( [nazev] => Přednáška profesora Volkera Mehrmanna (TU Berlín) [datum] => 06.05.2019 [priorita] => [platne_od] => 26.04.2019 [platne_do] => 10.05.2019 [kategorie] => 5 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => projektor [youtube] => [obsah] => ”Energy based modeling, simulation and control of multi-physics systems” , konání 6.5. v 16:00 v posluchárně B22 [odkaz] => /files/uzel/0047874/0001~~803NKMpNzMuLT0wpAwA.pdf [detail] => [autor] => [iduzel] => 47874 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [47277] => stdClass Object ( [nazev] => Seminář Ústavu matematiky 24. 4. [datum] => 24.04.2019 [priorita] => [platne_od] => 20.03.2019 [platne_do] => 25.04.2019 [kategorie] => 5 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => projektor [youtube] => [obsah] => Pavel Kříž - Pozor na nejmenší čtverce ve stochastických diferenciálních rovnicích [odkaz] => [detail] =>

Pavel Kříž: Pozor na nejmenší čtverce ve stochastických diferenciálních rovnicích.

 24. 4. 2019

Techniku metody nejmenších čtverců lze použít pro odhadování parametrů ve stochastických diferenciálních rovnicích a to i v rovnicích s korelovaným šumem. Tato metoda má však svá úskalí. V situaci, kdy pozorujeme spojité trajektorie, dostáváme rozumné výsledky. Pokud ovšem pozorujeme trajektorie jen v diskrétních časových okamžicích, stává se (díky korelovanosti šumu) odhad metodou nejmenších čtverců vychýlený (a to i asymptoticky) a není tudíž vhodný. V průběhu semináře budou diskutovány možnosti, jak metodu nejmenších čtverců v těchto situacích upravit, aby odhady byly (pokud možno) nestranné a konzistentní (konvergují ke skutečné hodnotě parametru). Výsledky takto upravených metod budou ilustrovány na numerických simulacích. Jedná se o společnou práci s RNDr. Leszkem Szalou, PhD.

[autor] => [iduzel] => 47277 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [47375] => stdClass Object ( [nazev] => Náhradní termín Matematika I a II [datum] => 11.04.2019 [priorita] => [platne_od] => 02.04.2019 [platne_do] => 12.04.2019 [kategorie] => 2 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => kniha [youtube] => [obsah] => [odkaz] => [detail] =>

Náhradní termín pro řádně omluvené studenty (omluvenku přineste s sebou) prvního průběžného testu z Matematiky I a II je 11.4., přihlašování v SIS je spuštěno.

[autor] => [iduzel] => 47375 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [47449] => stdClass Object ( [nazev] => Máš ještě šanci - matematika [datum] => 10.04.2019 [priorita] => [platne_od] => 10.04.2019 [platne_do] => 31.08.2019 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => notebook [youtube] => [obsah] => [odkaz] => [detail] =>

Třetí kapitola e-learningových materiálů, které jsme připravili pro zvýšení úspěšnosti v předmětu Matematika I se jmenuje Máš ještě šanci - matematika. Obsahuje spoustu příkladů k procvičení i s výsledky, konkrétní dotazy navíc můžete pokládat v online diskuzi.

[autor] => um [iduzel] => 47449 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [47376] => stdClass Object ( [nazev] => Pozvánka na přednášku Prof. Dr. Johannese Schroppa ”Computing optimal drug dosing schemes for PKPD models using optimal control theory” [datum] => 08.04.2019 [priorita] => [platne_od] => 02.04.2019 [platne_do] => 09.04.2019 [kategorie] => 5 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => projektor [youtube] => [obsah] => [odkaz] => /files/uzel/0044201/0002~~C07OKMovKIg3MjC0jC9JzMkGAA.pdf [detail] => [autor] => [iduzel] => 47376 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [47134] => stdClass Object ( [nazev] => Seminář Ústavu matematiky 20. 3. [datum] => 20.03.2019 [priorita] => [platne_od] => 13.03.2019 [platne_do] => 21.03.2019 [kategorie] => 5 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => projektor [youtube] => [obsah] => Šimon Axmann - Proudění stlačitelných chemicky reagujících směsí [odkaz] => /files/uzel/0044201/0001~~S0wqLilKzC6Jd6zITczLAwA.pdf [detail] => [autor] => [iduzel] => 47134 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [47136] => stdClass Object ( [nazev] => Seminář Ústavu matematiky 13. 3. [datum] => 13.03.2019 [priorita] => [platne_od] => 13.03.2019 [platne_do] => 20.03.2019 [kategorie] => 5 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => projektor [youtube] => [obsah] => Tomáš Hanus - Potenciál ve Filippovových systémech [odkaz] => [detail] => [autor] => [iduzel] => 47136 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [47066] => stdClass Object ( [nazev] => Elektronické konzultace [datum] => 06.03.2019 [priorita] => [platne_od] => 06.03.2019 [platne_do] => 31.05.2019 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => notebook [youtube] => [obsah] => V e-learningu VŠCHT přibyla možnost konzultací. [odkaz] => [detail] =>

Dotazy týkající se středoškolské matematiky a požadovaných znalostí pro studium matematiky na VŠCHT pokládejte v oddíle Připrav se - matematika.

Dotazy související s látkou předmětu Matematika I směřujte do sekce Přidej - matematika.

[autor] => [iduzel] => 47066 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [47003] => stdClass Object ( [nazev] => Termíny prvního průběžného testu [datum] => 03.03.2019 [priorita] => [platne_od] => 03.03.2019 [platne_do] => 30.3.2019 [kategorie] => 2 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => kniha [youtube] => [obsah] => [odkaz] => [detail] =>

Termíny prvního průběžného testu jsou následující:

 • Matematika I: 22.3.
 • Matematika II: 29.3.
 • Aplikovaná statistika: 10.4.
[autor] => [iduzel] => 47003 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [46873] => stdClass Object ( [nazev] => CFD crash course [datum] => 22.02.2019 [priorita] => [platne_od] => 22.02.2019 [platne_do] => 28.02.2019 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => pc [youtube] => [obsah] => [odkaz] => [detail] =>

Martin Isoz zve zájemce na "CFD crash course" zaměřený na (inženýrský) úvod do výpočetní mechaniky tekutin ve smyslu řešení Navier-Stokesových rovnic metodou konečných objemů, který proběhne v týdnu od 25. 2. 2019.

Kurz je plánován na 3x2 hodiny a program je následující:

 1. Stručný úvod do základních principů metody konečných objemů
 2. Metody segregovaného řešení Navier-Stokesových rovnic pro jednofázové proudění nestlačitelné tekutiny (SIMPLE, PISO a PIMPLE algoritmy)
 3. Zkoušení látky z 1. a 2. v OpenFOAMu

Ke kurzu jsou k dispozici následující materiály:

 1. Lecture notes.
 2. Pracovní listy k první a druhé dvouhodinovce (doporučuji případně vytisknout).
 3. Prezentace ke třetí dvouhodinovce a sada připravených úloh na třetí dvouhodinovku.

Kurz proběhne v níže uvedených termínech a místnostech.

Učebna Čas
C12 Po, 25.02.2019, 16:00-18:00
C12 Út, 26.02.2019, 16:00-18:00
BS4 Pá, 01.03.2019, 14:00-16:00[autor] => [iduzel] => 46873 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [46594] => stdClass Object ( [nazev] => Uznávání zápočtů ze zimního semestru [datum] => 12.02.2019 [priorita] => [platne_od] => 12.02.2019 [platne_do] => 31.03.2019 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => tuzka [youtube] => [obsah] => [odkaz] => [detail] =>

V letním semestru 2018/2019 uznáváme zápočet ze zimního semestru 2018/2019 z MI a MII v období od 4.3.2018 do 1.4.2018 v případě, že

  1. student pokračuje ve studiu,
  2. student má zápočet ze zimního semestru 2018/2019 zapsaný v indexu,
  3. student má znovu zapsaný předmět na LS (včetně přednášky a cvičení v rozvrhu).

Zápočet uznaný z letního semestru 2017/2018 do zimního semestru 2018/2019 nelze znovu uznat. Zápočet může uznat vyučující, který zápočet udělil (uznávání zápočtů v žádném případě neprobíhá „automaticky“ v SISu – vždy kontaktujte svého vyučujícího).prof. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.

Garant předmětu

[autor] => [iduzel] => 46594 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [45920] => stdClass Object ( [nazev] => Úmrtí prof. Klíče a prof. Brunovského [datum] => 03.01.2019 [priorita] => [platne_od] => 03.01.2019 [platne_do] => 03.02.2019 [kategorie] => 5 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Svět matematiky v prosinci ztratil dvě velké osobnosti. [odkaz] => [detail] =>

S obrovským smutkem sdělujeme, že 28.12. zemřel profesor Alois Klíč, náš přítel a kolega, bývalý dlouholetý vedoucí Ústavu matematiky, velký matematik a oblíbený pedagog.

Profesor Milan Medveď z Univerzity Komenského v Bratislavě nás informoval o úmrtí profesora Pavla Brunovského, velké osobnosti slovenské i světové matematiky.

Upřímnou soustrast rodinám.

[autor] => [iduzel] => 45920 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [45630] => stdClass Object ( [nazev] => Souhrnný test z Matematiky I a II [datum] => 11.12.2018 [priorita] => [platne_od] => 11.12.2018 [platne_do] => 7.1.2019 [kategorie] => 2 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => kniha [youtube] => [obsah] => [odkaz] => [detail] =>

Souhrnný test z Matematiky I a II se koná 3.1. 2019 (8:45, učebna AI) a 7.1. 2019 (11:00, učebna BI). Studenti, kteří získali z průběžných testů v součtu mezi 50 a 79 body se mohou přihlásit v SIS na právě jeden z těchto termínů.

[autor] => [iduzel] => 45630 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [45568] => stdClass Object ( [nazev] => Šimon Axmann je podle studentů nejoblíbenější pedagog na VŠCHT [datum] => 05.12.2018 [priorita] => [platne_od] => 05.12.2018 [platne_do] => 28.02.2019 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => kluk-bily [youtube] => [obsah] => [odkaz] => [detail] =>

Mgr. Šimon Axmann, Ph.D. byl na prvním ročníku Plesu chemiků v celoškolní anketě vyhlášen nejoblíbenějším pedagogem na VŠCHT. Gratulujeme!

[autor] => um [iduzel] => 45568 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [45496] => stdClass Object ( [nazev] => Parciální diferenciální rovnice [datum] => 03.12.2018 [priorita] => [platne_od] => 03.12.2018 [platne_do] => 1.4.2019 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => kniha [youtube] => [obsah] => V letním semestru vypisujeme obnovený volitelný předmět Parciální diferenciální rovnice [odkaz] => /files/uzel/0045496/0001~~C3AJijcyMLQEAA.pdf [detail] => [autor] => [iduzel] => 45496 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [45324] => stdClass Object ( [nazev] => Termín druhého průběžného testu [datum] => 14.11.2018 [priorita] => [platne_od] => 14.11.2018 [platne_do] => 7.12.2018 [kategorie] => 2 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => kniha [youtube] => [obsah] => [odkaz] => [detail] =>

Termíny druhého průběžného testu jsou následující:

Matematika I: 30.11.
Matematika II: 7.12.

Zapisujte se v SIS nejpozději do 27.11. (respektive 5.12.).

[autor] => [iduzel] => 45324 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [44485] => stdClass Object ( [nazev] => Nový web Ústavu matematiky [datum] => 18.10.2018 [priorita] => [platne_od] => 18.10.2018 [platne_do] => 13.3.2019 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => logo [youtube] => [obsah] => [odkaz] => [detail] =>

Spouštíme nový web Ústavu matematiky. Sladili jsme vzhled s ostatními stránkami VŠCHT a přinesli tak nový moderní design. Na přechodnou dobu zůstávají v provozu i staré stránky na http://old.vscht.cz/mat/.  

[autor] => um [iduzel] => 44485 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [44433] => stdClass Object ( [nazev] => Spustili jsme nové e-learningové kurzy [datum] => 15.10.2018 [priorita] => [platne_od] => 15.10.2018 [platne_do] => 1.4.2019 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => notebook [youtube] => [obsah] => [odkaz] => [detail] =>

V rámci projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání jsme připravili nové e-learningové kurzy, jejichž cílem je dodat studentům další nástroj ke zvládnutí předěmtu Matematika I. V tuto chvíli jsou k dispozici kurzy Připrav se - Matematika a Přidej - Matematika, najdete je na stránce e-learningu.

[autor] => um [iduzel] => 44433 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [44427] => stdClass Object ( [nazev] => Termín prvního průběžného testu [datum] => 15.10.2018 [priorita] => [platne_od] => 15.10.2018 [platne_do] => 26.10.2018 [kategorie] => 2 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => kniha [youtube] => [obsah] => [odkaz] => [detail] =>

Termíny prvního průběžného testu jsou následující:

 • Matematika I: 26.10.
 • Matematika II: 2.11.
[autor] => [iduzel] => 44427 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) ) [iduzel] => 44053 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /home/44053 [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinky [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) ) [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_novinky [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) [api_suffix] => )

Doporučení uchazečům o studium na VŠCHT Praha

Uchazečům o studium na VŠCHT Praha doporučujeme absolvovat zkoušku Matematika +.

Jako přípravu na matematické předměty doporučujeme e-learningový kurz Připrav se - Matematika.

×

Správce webu

Pokud máte dotazy nebo návrhy, kontaktujte správce webu.

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi