Wait a second...
Nepřihlášený uživatel

um.vscht.cz

 → Seminars → OpenFOAM seminar
iduzel: 50668
idvazba: 57630
šablona: stranka_ikona
čas: 29.5.2024 17:26:33
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 50668
idvazba: 57630
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'um.vscht.cz'
jazyk: 'en'
url: '/seminars/openfoam'
iduzel: 50668
path: 8548/43892/43894/43910/48031/50668
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

OpenFOAM seminar

These seminars present the use and applications of  OpenFOAM.

Úvod do výpočetní mechaniky tekutin ve smyslu řešení Navier-Stokesových rovnic metodou konečných objemů

Seminar took place on 25-26. February and 1st March 2018.

Schedule:

  1. Stručný úvod do základních principů metody konečných objemů
  2. Metody segregovaného řešení Navier-Stokesových rovnic pro jednofázové proudění nestlačitelné tekutiny (SIMPLE, PISO a PIMPLE algoritmy)
  3. Zkoušení látky z 1. a 2. v OpenFOAMu

Materials

  1. Lecture notes.
  2. Pracovní listy k první a druhé dvouhodinovce.
  3. Prezentace ke třetí dvouhodinovce a sada připravených úloh na třetí dvouhodinovku.

3. Seminář VŠCHT k OpenFOAM: OpenFOAM na VŠCHT

Seminar took place on 12th December 2017

Abstracts

Schedule:

 16:30 - 16:40

Milan Jahoda:

Otevření semináře a úvodní slovo.  

 16:40 - 17:00

Jiří Fürst:

Numerické řešení stlačitelného proudění, segregovaná a sdružená metoda. prezentace (pdf)

 17:00 - 17:20

Martin Šourek:

Modelování proudění v sypaných výplních. prezentace (pdf)

 17:20 - 17:40

Pavel Ferkl:

Simulace expanze polyuretanových pěn. prezentace (pdf)

 17:40 - 18:00

Marie Plachá:

Modelování toku a reakce v porézních materiálech. prezentace (pdf)

 18:00 - 18:20

Jakub Smutek:

Numerická simulace proudění ve výplních typu SuperPak. prezentace (pdf)
 18:20 Diskuze a uzavření semináře  

 

2. Seminář VŠCHT k OpenFOAM: OpenFOAM na VŠCHT

Seminár took place on 13th December 2016.

Abstracts

Schedule:

 17:00 - 17:10

Milan Jahoda:

Otevření semináře a úvodní slovo.  

 17:10 - 17:30

Milan Jahoda:

Užití řešiče FireFOAM v požárním inženýrství. prezentace (pdf)

 17:30 - 17:50

Anna Čižinská:

Numerická simulace hoření methanu. prezentace (pdf)

 17:50 - 18:10

Adéla Arvajová:

Modelování porézního média na základě dat z rentgenové mikrotomografie. prezentace (pdf)

 18:10 - 18:30

Martin Isoz:

Modelování proudění v separačních kolonách. prezentace (pdf)

 18:30 - 18:50

Jakub Smutek:

Vliv diskretizace konvekčních členů VoF-Navier-Stokesových rovnic při simulaci kapilaritou řízených dějů. prezentace (pdf)

 18:50 - 19:10

Martin Šourek:

CFD simulace vícefázového proudění na nakloněné desce: porovnání smáčivosti různých kapalin. prezentace (pdf)
 19:10 Diskuze a uzavření semináře  

 

1. Seminář VŠCHT k OpenFOAM: Úvod a možnosti

Seminar took place on 9th. February 2016.

Schedule:

 14:00 - 14:15

Milan Jahoda:

Otevření semináře a úvodní slovo. prezentace (pdf)

 14:15 - 14:30

Milan Jahoda:

Modelování hoření pomocí nástroje FireFOAM. prezentace (pdf)

 14:30 - 15:00

Martin Isoz:

Představeni OpenFOAM prezentace (pdf)

 15:00 - 15:40

Bohuš Kysela:

Výpočety proudění (nejen) v míchaných nádobách - zkušenosti s OpenFOAMem. prezentace (pdf)
 15:40 Diskuze a uzavření semináře  
Updated: 2.12.2019 22:08, Author: um

UCT Prague
Technická 5
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461373 / VAT: CZ60461373

Czech Post certified digital mail code: sp4j9ch

Copyright: UCT Prague 2015
Information provided by the Department of International Relations and the Department of R&D. Technical support by the Computing Centre.
switch to desktop version