Wait a second...
Nepřihlášený uživatel

um.vscht.cz

 → studies → Courses Cs
iduzel: 48734
idvazba: 54969
šablona: stranka
čas: 4.6.2023 22:34:20
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 48734
idvazba: 54969
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'um.vscht.cz'
jazyk: 'en'
url: '/studies/coursescs'
iduzel: 48734
path: 8548/43892/43894/43910/48029/48734
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Courses in Czech

Bachelor courses

This page contains information about courses taught in czech language, it is available only in czech.

B413001

Matematika A

sylabusotázky ke zkoušcepodmínkye-sbírkatermíny testůMaple, chybovníkčasté chyby

B413002 

Matematika B 

sylabusotázky ke zkoušcepodmínkye-sbírkatermíny testů,  Maple

B413003

Aplikovaná statistika

sylabus, podmínky, otázky ke zkoušcesoftware

B413005

Počítačový algebraický systém Maple

sylabus, úkoly a materiály

B413007

Repetitorium středoškolské matematiky

sylabus

B413008

Základy matematiky

sylabus

B413009 Základy matematické optimalizace sylabusMaple

B413010

Finanční matematika

sylabus, literatura, e-sbírka, vzorová písemka

N413018

Diskrétní matematika

sylabus

B413012

Vybrané kapitoly z matematiky

sylabus

B413013 Výběrový seminář k Matematice A

sylabus

N413005  Numerické metody

sylabuse-sbírkaaplikační úlohyotázky ke zkoušceukázkové řešení projektu

N413038  Numerické algoritmy

sylabus

 

 

Předměty magisterského studia

M413001 Fourierova transformace sylabuse-sbírkamodely
M413002 Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic sylabuse-sbírkamodely
M413003 Metody aplikované matematiky sylabus, poznámky 
M413004 Mnohorozměrná analýza dat sylabus
M413006 Metody analýzy nelineárních dynamických modelů sylabus
M413007 Matematika pro chemické inženýry sylabusprezentace, otázky ke zkoušcesbírkasemináře
M413008 Parciální diferenciální rovnice sylabus, materiályvzorová písemka
M413009 Matematické modelování a optimální řízení sylabus
N413011 Optimalizace inženýrských procesů sylabus
N413011 Matematické základy optimálního řízení a teorie her sylabus
N413038 Numerické algoritmy sylabus

 

 

Předměty doktorského studia

D413002 Numerické metody pro inženýry sylabus
D413004 Diskrétní optimalizace sylabus
D413006 Numerické metody analýzy nelineárních dynamických modelů I, II sylabus
D413007 Optimalizace nelineárních problémů sylabus
D413011 Dynamické systémy I, II sylabus
D413012 Teorie grafů a její aplikace sylabus
D413018 Numerická lineární algebra sylabus
D413026 Fourierova transformace sylabus
D413027 Informační termodynamika sylabus
D413028 Moderní metody aplikované matematiky sylabus
Updated: 5.12.2020 13:16, Author: um

UCT Prague
Technická 5
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461373 / VAT: CZ60461373

Czech Post certified digital mail code: sp4j9ch

Copyright: UCT Prague 2015
Information provided by the Department of International Relations and the Department of R&D. Technical support by the Computing Centre.
switch to desktop version