Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel

um.vscht.cz

 → Studium → Předměty Cs → Podmínky
iduzel: 44303
idvazba: 48839
šablona: stranka
čas: 12.6.2024 19:51:18
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 44303
idvazba: 48839
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'um.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/predmetycs/podminky'
iduzel: 44303
path: 8548/43892/43893/43896/44042/44065/44303
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Podmínky splnění předmětů

Matematika A, Matematika B

Výuka

Výuka předmětu Matematika A probíhá standardně v zimním semestru I. ročníku. Pro studenty, kteří nesloží úspěšně zkoušku, je vyučována znovu v letním semestru. Týdenní rozsah tohoto předmětu jsou tři hodiny přednášek a dvě dvouhodinová cvičení. Výuka předmětu Matematika B probíhá standardně v letním semestru I. ročníku. Pro studenty, kteří nesloží úspěšně zkoušku, je vyučována také v zimním semestru. Týdenní rozsah tohoto předmětu jsou tři hodiny přednášek a tři hodiny cvičení. Oba předměty jsou zakončeny zápočtem a zkouškou. Účast na cvičeních předmětu Matematika A i Matematika B je povinná a je nutnou podmínkou pro získání zápočtu.

V předmětu Matematika A je student navíc povinen během prvního týdne semestru absolvovat tzv. vstupní test*.

Zápočet

Zápočet uděluje vyučující na základě výsledků dvou průběžných testů. Píší se během semestru, zpravidla 6. a 11. týden. K udělení zápočtu je zapotřebí splnit podmínky účasti na cvičeních a získat z průběžných testů celkově alespoň 50 % bodů. Získá-li student méně než 50 %, ale minimálně 30 % bodů, může psát souhrnný zápočtový test, jehož náplní je látka za celý semestr. Z tohoto testu je k udělení zápočtu potřeba získat alespoň 50 % bodů. Získá-li student z průběžných testů celkově méně než 30 % bodů, zápočet mu není udělen. Získá-li student z průběžných testů v součtu více než 100 bodů, kromě nároku na zápočet získává automaticky bonusové body ke zkouškové písemce, bude upřesněno na cvičeních v 1. týdnu semestru.

Zkouška

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Získá-li student z písemné části alespoň 50 % bodů, může skládat ústní část zkoušky. Při nesplnění tohoto limitu je celá zkouška klasifikována známkou „F“ (nedostatečně). Výsledná známka je souhrnem hodnocení průběžných testů, zkouškové písemky a ústní části zkoušky. V případě, že student u ústní části zkoušky neuspěje, nemusí zkouškovou písemku opakovat.

 Další informace k předmětům Matematika A a Matematika B jsou dostupné na stránkách https://e-learning.vscht.cz, kde jsou studentům k dispozici také podpůrné kurzy Základy středoškolské matematiky, Připrav se - Matematika, Přidej - Matematika, Máš ještě šanci - Matematika.

 *Nejpozději během prvního týdne semestru je nutno vyplnit tzv. vstupní test, který je dostupný v e-learningovém kurzu „Matematika A“ (pro vstup do tohoto kurzu musí být student zapsán na rozvrhovém lístku předmětu). Výsledky tohoto testu nijak neovlivní výsledné hodnocení předmětu. Nicméně jsou včasným indikátorem problematických oblastí matematiky, na které předmět Matematika A bezprostředně navazuje. Vyplnění vstupního testu je nutnou podmínkou pro získání zápočtu.

Aplikovaná statistika

Pravidla pro udělení zápočtu

Pravidla pro udělení zápočtu se student dozví od svého cvičícího.

Pozor! Od akademického roku 2016/2017 není možné uznat zápočet získaný v předešlých semestrech!

Pravidla pro udělení zkoušky 

Zkouška sestává pouze z ústní části.

Aktualizováno: 10.9.2022 10:31, Autor: um

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi