Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel

um.vscht.cz

 → Studium → Předměty Cs → Podmínky
iduzel: 44303
idvazba: 48839
šablona: stranka
čas: 19.4.2021 16:52:17
verze: 4827
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Podmínky splnění předmětů

Matematika A

Výuka předmětu Matematika A probíhá standardně v zimním semestru I. ročníku. Pro studenty, kteří nesloží úspěšně zkoušku, je vyučována znovu v letním semestru. Týdenní dotace tohoto předmětu jsou tři hodiny přednášek a dvě dvouhodinová cvičení.

V akademickém roce 2020/2021 v rámci opatření proti šíření nemoci covid-19 přechází výuka Matematiky A do distanční formy. Časová dotace, stejně jako náročnost předmětu, nicméně zůstává zachována. Místo přednášky jsou studentům k dispozici videa pokrývající látku daného týdne. Důrazně doporučujeme zhlédnutí video přednášky v plném rozsahu v rámci týdne pokud možno vždy ve stejný čas a před cvičeními. Prezenční účast studentů na cvičeních je v tomto semestru nahrazena následujícími aktivitami, které by měli studenti pravidelně každý týden zvládnout: zhlédnutí videa s ukázkovými řešenými příklady, vypracování povinného domácího úkolu, pravidelné konzultace se cvičícím v aplikaci MS Teams, samostatné procvičování řešením příkladů ze sbírky. Podrobné informace týkající se organizace výuky v roce 2020/21 jsou uvedeny v e-learningu Matematiky A.

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Zápočet

Zápočet z Matematiky A bude v tomto semestru udělen za samostatně vypracované, řádně a včas odevzdané domácí úkoly. Pro udělení zápočtu je třeba odevzdat všech 12 domácích úkolů a získat z nich alespoň 10 bodů (z 12 možných).

V předmětu Matematika A je student navíc povinen během prvního týdne zimního semestru absolvovat tzv. vstupní test (pro vstup do tohoto kurzu musí být student zapsán na rozvrhovém lístku předmětu). Výsledky tohoto testu nijak neovlivní výsledné hodnocení předmětu.

Zápočet zapisuje cvičící do SISu v posledním týdnu semestru. Bez zapsaného zápočtu se nelze přihlásit na zkoušku.

Zápočty udělené v ZS 2020/21 se v LS 2020/21 NEUZNÁVAJÍ!

Zkouška

Student, který získá zápočet, se může přihlásit ke zkoušce. Zkouška se skládá z písemné části (zkouškový test) a ústní části. Zkouškový test trvá 100 min. a je hodnocen maximálně 100 body. Je-li výsledek zkouškového testu alespoň 50 bodů, může student skládat ústní část zkoušky. Při nesplnění tohoto limitu je celá zkouška klasifikována známkou „F“ (nedostatečně). Výsledná známka je souhrnem hodnocení zkouškového testu a ústní části zkoušky. V případě, že student u ústní části zkoušky neuspěje, nemusí zkouškový test opakovat.

Další informace k předmětu Matematika A jsou dostupné na stránkách https://e-learning.vscht.cz, kde jsou studentům k dispozici také podpůrné kurzy Připrav se - Matematika, Přidej - Matematika, Máš ještě šanci – Matematika.

Matematika B

Výuka předmětu Matematiky B probíhá standardně v letním semestru I. ročníku. Pro studenty, kteří nesloží úspěšně zkoušku, je vyučována také v zimním semestru. Týdenní rozsah tohoto předmětu jsou tři hodiny přednášek a tři hodiny cvičení.

V akademickém roce 2020/2021 v rámci opatření proti šíření nemoci covid-19 přechází výuka Matematiky B do distanční formy. Časová dotace, stejně jako náročnost předmětu, nicméně zůstává zachována. Místo přednášky jsou studentům k dispozici videa pokrývající látku daného týdne. Důrazně doporučujeme zhlédnutí video přednášky v plném rozsahu v rámci týdne pokud možno vždy ve stejný čas a před cvičeními. Prezenční účast studentů na cvičeních je v tomto semestru nahrazena následujícími aktivitami, které by měli studenti pravidelně každý týden zvládnout: zhlédnutí videa s ukázkovými řešenými příklady, vypracování nepovinného domácího úkolu, pravidelné konzultace se cvičícím v aplikaci MS Teams, samostatné procvičování řešením příkladů ze sbírky. Podrobné informace týkající se organizace výuky v roce 2020/21 jsou uvedeny v e-learningu Matematiky B.

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Zápočet

Zápočet z Matematiky B bude v tomto semestru udělen za samostatně vypracovaný, řádně a včas odevzdaný souhrnný domácí úkol, který bude studentům zadán na začátku 11. týdne semestru, a za aktivní účast na online cvičeních.

Zápočet zapisuje cvičící do SISu v posledním týdnu semestru. Bez zapsaného zápočtu se nelze přihlásit na zkoušku.

Zápočty udělené v ZS 2020/21 se v LS 2020/21 NEUZNÁVAJÍ!

Zkouška

Student, který získá zápočet, se může přihlásit ke zkoušce. Zkouška se skládá z písemné části (zkouškový test) a ústní části. Zkouškový test trvá 100 min. a je hodnocen maximálně 100 body. Je-li výsledek zkouškového testu alespoň 50 bodů, může student skládat ústní část zkoušky. Při nesplnění tohoto limitu je celá zkouška klasifikována známkou „F“ (nedostatečně). Výsledná známka je souhrnem hodnocení zkouškového testu a ústní části zkoušky. V případě, že student u ústní části zkoušky neuspěje, nemusí zkouškový test opakovat.

Další informace k předmětu Matematika B jsou dostupné na https://e-learning.vscht.cz

Aplikovaná statistika

Pravidla pro udělení zápočtu

Pravidla pro udělení zápočtu se student dozví od svého cvičícího.

Pozor! Od akademického roku 2016/2017 není možné uznat zápočet získaný v předešlých semestrech!

Pravidla pro udělení zkoušky 

Zkouška sestává pouze z ústní části.Aktualizováno: 22.2.2021 10:58, Autor: um

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi