Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel

um.vscht.cz

 → Studium → Předměty Cs → Semináře Matematika pro chemické inženýry
iduzel: 45555
idvazba: 50530
šablona: stranka
čas: 12.6.2024 20:28:23
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 45555
idvazba: 50530
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'um.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/predmetycs/MCHIsem'
iduzel: 45555
path: 8548/43892/43893/43896/44042/44065/45555
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Semináře Matematika pro chemické inženýry

 Poznámky k seminářům pro předmět Matematika pro chemické inženýry

  Cvičení Náplň Doplňující
soubory
1. Lineární algebra připomenutí základů lineární algebry z MI a MII,
Gauss-Jordanova eliminace, lineární algebra v prostředí Matlab
  
2. Chemické sítě tvorba stechiometrické matice
hledání reakčních cest
3. Singulární rozklad matice vlastní čísla a vlastní vektory matic
charakteristický polynom, spektrum matice
singulární rozklad matice
 
4. Lineární a nelineární regrese metoda nejmenších čtverců
linearizace
řešení normálních rovnic
 
5. Implicitně definované funkce derivace implicitně definovaných funkcí
tečné přímky a roviny
6. Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic připomenutí teorie ODR
analytické řešení ODR
obecné a partikulární řešení
   
7. Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic
numerické řešení, počáteční úloha
numerické řešení SODR
Eulerova metoda, metody Runge-Kutta
    
8. Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic
numerické řešení, okrajová úloha
numerické řešení SODR
metoda střelby
Newtonova metoda
 
9. Soustavy lineárních diferenciálních rovnic analytické řešení LSODR
10. Fázové portréty lineárních soustav vyšetření fázových portrétů lineárních soustav
sedlo, uzel, centr, ohnisko
 
11. Fázové portréty nelineárních soustav linearizace okolí stacionárních stavů
klasifikace stacionárních stavů
sedlo, uzel, ohnisko
homoklinické a heteroklinické trajektorie
uzavřené trajektorie soustavy
 
12. Úvod do vektorové analýzy operátor Nabla
divergence a rotace vektorového pole
Greenova věta, Gaussova věta
 
13. Křivkový a plošný integrál křivkový integrál skalárního a vektorového pole
plošný integrál skalárního a vektorového pole
14. Fourierovy řady aproximace funkcí Fourierovými řadami
řešení 1-D rovnice vedení tepla
Aktualizováno: 4.12.2018 15:09, Autor: um

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi