Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel

um.vscht.cz

 → Studium → Předměty Cs
iduzel: 44065
idvazba: 48450
šablona: stranka
čas: 15.9.2019 07:45:44
verze: 4603
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Předměty v češtině

Předměty bakalářského studia vyučované Ústavem matematiky

Předměty Matematika I a Matematika II jsou od akad. roku 2019/2020 nahrazeny předměty Matematika A a Matematika B. Pokud některý z těchto předmětů opakujete, zapíšete si předmět se starým kódem, ale sylaby a veškerá pravidla budou odpovídat předmětům novým.

B413001

(dříve N413022)

Matematika A

(dříve Matematika I)

sylabuspodmínkye-sbírkatermíny testůotázky ke zkoušceMaple, chybovník

B413002

(dříve N413003)

Matematika B

(dříve Matematika II)  

sylabuspodmínkye-sbírkatermíny testůotázky ke zkoušceMaple

N413004

(od LS  bude B413003)

Aplikovaná statistika

sylabus, podmínky, otázky ke zkoušcesoftware

B413005

Počítačový algebraický systém Maple

sylabus, úkoly a materiály

B413007

Repetitorium středoškolské matematiky

sylabus

B413008

Základy matematiky

sylabus

B413009 Základy matematické optimalizace sylabusMaple

B413010

Finanční matematika

sylabus, literatura, e-sbírka, vzorová písemka

B413011

Diskrétní matematika

sylabus

B413012

Vybrané kapitoly z matematiky

sylabus

B413013 Výběrový seminář k Matematice A

sylabus

 

 

Předměty magisterského studia

M413001 Fourierova transformace sylabuse-sbírkamodely
M413002 Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic sylabuse-sbírkamodely
M413003 Metody aplikované matematiky sylabus, poznámky 
M413004 Mnohorozměrná analýza dat sylabus
M413006 Metody analýzy nelineárních dynamických modelů sylabus
M413007 Matematika pro chemické inženýry sylabusprezentace, otázky ke zkoušcesbírkasemináře
M413008 Parciální diferenciální rovnice sylabus, materiályvzorová písemka
M413009 Matematické modelování a optimální řízení sylabus

 

 

Předměty doktorského studia

D413002 Numerické metody pro inženýry sylabus
D413004 Diskrétní optimalizace sylabus
D413006 Numerické metody analýzy nelineárních dynamických modelů I, II sylabus
D413007 Optimalizace nelineárních problémů sylabus
D413011 Dynamické systémy I, II sylabus
D413012 Teorie grafů a její aplikace sylabus
D413018 Numerická lineární algebra sylabus
D413026 Fourierova transformace sylabus
D413027 Informační termodynamika sylabus
D413028 Moderní metody aplikované matematiky sylabus
Aktualizováno: 13.9.2019 11:55, Autor: um

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi